Resim değil Fotoğraf !

Fotoğraf sözcüğünü günümüzden yaklaşık 170 yıl önce kullanılmaya başladı.  Latince “photo” (ışık) ve “Graphein” (bir durumu, kavramı, nesneyi vb. bir yüzey üzerine yansıtma)
sözcüklerini birleştirerek elde ettiği “ışıkla görüntü oluşturmak” anlamındaki “Photographe” sözcüğü günümüze kadar gelmiştir.
(more…)

Read More